Mikrometry instruments limited

ปิดสนิท

ปิดสนิท

บริษัทบริษัท ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

ข่าวบริษัท


มาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องมือ
2021/02/03

ในเดือนมีนาคมปี2001ที่สภาคองเกรสประชาชนแห่งชาติครั้งที่สี่ของสภาคองเกรสประชาชนแห่งชาติที่เจ็ดโบราณวัตถุใส่ไปข้างหน้า "โครงร่างของแผนห้าปีสิบสำหรับเศรษฐกิจแห่งชาติ...

Read more
เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมเครื่องมือ
2021/01/09

ในเดือนมีนาคมปี2001ที่สภาคองเกรสประชาชนแห่งชาติครั้งที่สี่ของสภาคองเกรสประชาชนแห่งชาติที่เจ็ดโบราณวัตถุใส่ไปข้างหน้า "โครงร่างของแผนห้าปีสิบสำหรับเศรษฐกิจแห่งชาติ...

Read more