Mikrometry instruments limited

ปิดสนิท

ปิดสนิท

โซลูชัน ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

โซลูชันการทดสอบ


การทดสอบแรงบิด


เครื่องทดสอบแรงบิดใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เหมืองแร่เครื่องจักรการแพทย์สถาบันวิจัยและอื่นๆ

การทดสอบฤดูใบไม้ผลิ


สปริงมีบทบาทสำคัญมากในอุตสาหกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับสปริงคือแรงดันสปริงดีหรือไม่

การทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


ปัจจุบันประเภทของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อุดมไปด้วยมากและรูปแบบและโครงสร้างของการเชื่อมต่ออิเล็กทรอนิกส์มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น