Mikrometry instruments limited

ปิดสนิท

ปิดสนิท

โซลูชัน ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

การทดสอบวัสดุ


การทดสอบยาง


ยางเป็นวัสดุที่ขาดไม่ได้สำหรับการพัฒนาที่ทันสมัยการทดสอบยางเกี่ยวข้องโดยตรงว่าสามารถส่งเสริมการตระหนักถึงเป้าหมายของประเทศที่แข็งแกร่งผลิตภัณฑ์การทดสอบทั่วไปรวมถึง...

การทดสอบโลหะ


ในการทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างโลหะวิธีการทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างเหล็กแบบไม่ทำลายโดยเครื่องทดสอบความแข็งของ leeb มีข้อดีของความปลอดภัยการใช้งานจริงและใช้งานง่าย